פרוטוקול אספת ועד 16-06-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

נושאים אחרונים לפייקון 2022:
1. איוש דוכן העמותה
2. סטאטוס חוזים וחסויות
3. מנהלות

האספה נסגרה ב 18:25

פרוטוקול אספת ועד 02-06-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס, שי ברגר
אורחים: סים זקס, מיקי טבקה

האספה נפתחה ב 17:30

נושאים שנידונו:

 1. סטאטוס פייקון 2022 ע"י סים זקס (חסויות, מתחם)
 2. סטאטוס גופרקון 2022 ע"י מיקי טבקה (מתחם, תנאי חוזה)

האספה נסגרה ב 18:31

פרוטוקול אספת ועד 19-05-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:35

נושאים שנידונו:

1. סטאטוס פייקון 2022
2. סטאטוס גופרקון 2022

האספה נסגרה ב 18:01

פרוטוקול אספת ועד 05-05-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 17:35

נושאים שנידונו:

 1. סטאטוס פייקון 2022
 2. התקדמות בתהליך דוחות 2021

האספה נסגרה ב 18:30

פרוטוקול אספה כללית 10-04-2022

נוכחים: ענבל לוי, אביב סלע, עמית אהרונוביץ, שי ברגר, משה נחמיאס, שני לויים, מיכאל גופשטיין. רחלי פישר רואת חשבון העמותה.
נוכחים בזום: תומר בריסקר, אבי אברהם, אלי מרמור, עידן מיארה, שי גובר, מיקי טאבקה, סים זקס, סיוון אפק.

אג'נדה:

18:00 – פתיחת האסיפה
18:00 – 18:30 – התאספות ודיון פתוח
18:30 – 18:45 – הצגה עצמית של חברי הוועד הנוכחיים וחברי ועדת הביקורת.
18:45 – 19:30 – הצגת פעילות הקבוצות שעובדות בשיתוף עם העמותה בשנים 2020-2021.
19:30 – 20:30 – הצגת הדוחות הכספיים לשנים 2020-2021 ואישורם. אישור המשך העסקת רו"ח העמותה.
20:30 – 20:40 – הפסקה
20:40 – 20:50 – הצגת חוות דעת ועדת ביקורת
20:50 – 21:30 – הצגה של מועמדים לוועד + וועדת ביקורת ובחירות
21:30 – סיום רשמי של האסיפה

הצגת פעילות הקהילות הנתמכות ע"י העמותה:

קהילת פייקון: ע"י סים זקס.
קהילת באות: ע"י סיוון אפק.
קהילת CoreC++: ע"י מיכאל גופשטיין.
קהילת גופרקון: ע"י מיקי טאבקה.

המלצת ועדת ביקורת בדבר אישור הדוחות
שי: המלצת ועדת הביקורת היא לאשר את הדוח בכפוף לתיקונים.

הצבעות:

בחירת בעלי תפקידי האסיפה
ענבל לוי מועמדת לתפקיד יושבת ראש האסיפה. הצבעה: בעד – פה אחד: ענבל לוי נבחרה כיו"ר אסיפה
אביב סלע מוצע לתפקיד מזכיר האסיפה. הצבעה: בעד – פה אחד: אביב סלע נבחר כמזכיר אסיפה

הצבעות על הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים והדוח המילולי כפי שהוצג ע"י רו"ח העמותה אושרו

הצבעות על בעלי תפקידים
הצבעה על חברי הוועד: חברי הוועד הנוכחיים ימשיכו לכהן בתפקידם לשנה נוספת
הצבעה לחברי ועדת הביקורת: חברי ועדת הביקורת הנוכחיים ימשיכו לכהן בתפקידם לשנה נוספת

פרוטוקול אספת ועד 24-03-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:11

נושאים שנידונו:

 1. הכנות אדמיניסטרטיביות לאסיפה הכללית
 2. עדכון CoC
 3. התקדמות בתהליך דוחות 2020

האספה נסגרה ב 19:01

פרוטוקול אספת ועד 10-03-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

נושאים שנידונו:

 1. חשבון פיפאל
 2. קידום דוח 2020
 3. קידום אסיפה כללית 2022

האספה נסגרה ב 19:17

פרוטוקול אספת ועד 24-02-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:05

נושאים שנידונו:

 1. פייקון 2022: מנהלות (פתיחת אירוע בטיטו, מענה לספונסרים, הרשאות וכו')
 2. הוצאת מייל לגביית כספים מחברי עמותה (בטיפול עידן)
 3. קידום דוחות 2020 / 2021
 4. קידום נושא מיגרציה של השרתים (ע"י יהודה, נשמח אם יש אפשרות לעזור)

האספה נסגרה ב 19:07

פרוטוקול אספת ועד 03-02-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס, תומר בריסקר

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. ריכוז משאבים דיגיטליים של העמותה – הסכמנו שהשרותים הבאים חיוניים:
  1. חשבונית ירוקה
  2. דומיינים בבעלות "המקור"
 2. בנוסף, שוחחנו על קידום הנושאים:
  1. כתובת פיסית של העמותה – יש לשנות לכתובת חבר הוועד החדש, עידן.
  2. שליחת חשבוניות ששולמו לכתובת המייל של חשבונית ירוקה.
  3. קידום הגשת דוחות 2020, 2021
  4. תשלום לאינטרקלאוד (עבור אכסון האתר), יש לבחון אלטרנטיבות לאכסון.

האספה נסגרה ב 19:15