פרוטוקול אספת ועד 30-09-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

סעיפים שנידונו:

 1. צמצום גרעון העמותה
 2. פעילויות נוספות ביוזמת העמותה: הרצאות, האקתון לקידום OS

האספה נסגרה ב 19:05

פרוטוקול אספת ועד 05-08-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס
מארגני CoreC++: עדי שביט, מיכאל גוטליב

האספה נפתחה ב 18:03

סעיפים שנידונו:

 1. כיסוי גרעון העמותה.
 2. ביטוח לכנסים.
 3. דוכן בכנס CoreC++ (איוש, מרצ'נדייס).
 4. חלוקת כרטיסים חינם לכנס CoreC++.

האספה נסגרה ב 21:05

פרוטוקול אספת ועד 21-07-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:05

סעיפים שנידונו:

 1. כיסוי גרעון העמותה.
 2. ביטוח לכנסים.
 3. איסוף חומרים 2020

האספה נסגרה ב 18:35

פרוטוקול אספת ועד 24-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

סעיפים שנידונו:

 1. התנעת אוגוסט פינגווין 2021:
  • ההחלטה היא שהכנס יתקיים בספטמבר / אוקטובר
  • תקציב דרוש עבור הכנס
  • מיקום לכנס
 2. אושרה העברת תשלום לרו"ח.
 3. ביטוח לכנסים.

האספה נסגרה ב 19:01

פרוטוקול ישיבת ועד 17-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 16:10

סעיפים שנידונו:
1. התנעת אוגוסט פינגווין 2021.
2. מקומות אפשריים לקיום הכנס.
3. יצירת מסמכים: "הצעה לספונסרים" ו"קריאה להרצאות".
4. תקציב דרוש עבור הכנס

האספה נסגרה ב 17:05

פרוטוקול ישיבת ועד 10-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

סעיפים שנידונו:
1. הצעות ליישום יעדים.
2. מסמכים הדרושים עבור שינוי מורשי החתימה בבנק.
3. הדרכה לועד החדש בנוגע לאתרי אינטרנט רלוונטים לפעילות העמותה.
4. נשקלה אפשרות הפקת אוגוסט פינגווין 2021.

האספה נסגרה ב 20:05

פרוטוקול ישיבת ועד – 27-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

סעיפים שנידונו:
1. מסמך יעדים לשנת 2021
2. תיעדוף הנושאים החשובים מבין היעדים
3. יצירת מסמך מידע בנושא ארגון כנסים
4. שינוי מורשי החתימה בחשבון הבנק לחברי הוועד החדש

האספה נסגרה ב-20:01

פרוטוקול ישיבת וועד – 13-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

סעיפים שנידונו:
1. העברת מקל – המשך הדרכת חברי הוועד החדש לכניסה קלה לתפקיד.
2. (בוצע) העברת תשלום מהסכום לרשות "באות" עבור תרגום מסמכים לבקשת איריס.
3. (בוצע) העברת תשלום עבור אחסון האתר לאינטרקלאוד.
4. סטאטוס תשלום ספונסרים מ-PyCon2021
5. סטאטוס אישור דוחות ניהול חשבונות

בנוסף דנו על מטרות והצעות עתידיות לעמותה:
1. קשרי קהילה ורשימת ידידי וחברי העמותה
2. העמותה כגוף מרכז ידע בתחום הקוד הפתוח
3. עדכון האתר במידע נגיש בנושאים: "כיצד לתרום לקוד פתוח" ו"קוד פתוח בחברות מסחריות"

האספה נסגרה ב-20:05

פרוטוקול ישיבת וועד – 06-05-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, תומר בריסקר, ענבל לוי, עידן מיארה, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב-18:10

בפגישה הקודמת נבחר ועד חדש לעמותה: אביב סלע, משה נחמיאס (שהיה גם בועד הקודם), עידן מיארה, ענבל לוי ושני לויים
תומר בריסקר ושי ברגר עוברים מכהונה בוועד לועדת הביקורת, ועמית אהרונוביץ׳ שהיה בועדת הביקורת ממשיך לכהן בה.

סעיפים שנידונו:
1. העברת מקל – שי ותומר הדריכו את חברי הוועד החדש לכניסה קלה לתפקיד.
2. אישור העברת תשלום מהסכום לרשות "באות" עבור תרגום מסמכים לבקשת איריס.
3 . אישור העברת תשלום עבור אחסון האתר לאינטרקלאוד.

האספה נסגרה ב-20:10