פרוטוקול אספת ועד 24-03-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:11

נושאים שנידונו:

 1. הכנות אדמיניסטרטיביות לאסיפה הכללית
 2. עדכון CoC
 3. התקדמות בתהליך דוחות 2020

האספה נסגרה ב 19:01

פרוטוקול אספת ועד 10-03-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

נושאים שנידונו:

 1. חשבון פיפאל
 2. קידום דוח 2020
 3. קידום אסיפה כללית 2022

האספה נסגרה ב 19:17

פרוטוקול אספת ועד 24-02-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:05

נושאים שנידונו:

 1. פייקון 2022: מנהלות (פתיחת אירוע בטיטו, מענה לספונסרים, הרשאות וכו')
 2. הוצאת מייל לגביית כספים מחברי עמותה (בטיפול עידן)
 3. קידום דוחות 2020 / 2021
 4. קידום נושא מיגרציה של השרתים (ע"י יהודה, נשמח אם יש אפשרות לעזור)

האספה נסגרה ב 19:07

פרוטוקול אספת ועד 03-02-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס, תומר בריסקר

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. ריכוז משאבים דיגיטליים של העמותה – הסכמנו שהשרותים הבאים חיוניים:
  1. חשבונית ירוקה
  2. דומיינים בבעלות "המקור"
 2. בנוסף, שוחחנו על קידום הנושאים:
  1. כתובת פיסית של העמותה – יש לשנות לכתובת חבר הוועד החדש, עידן.
  2. שליחת חשבוניות ששולמו לכתובת המייל של חשבונית ירוקה.
  3. קידום הגשת דוחות 2020, 2021
  4. תשלום לאינטרקלאוד (עבור אכסון האתר), יש לבחון אלטרנטיבות לאכסון.

האספה נסגרה ב 19:15

פרוטוקול אספת ועד 20-01-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. סטאטוס דוחות 2020, 2021.
 2. תשלום לאינטרקלאוד עבור השרתים.
 3. ריכוז משאבים דיגיטליים של העמותה.

האספה נסגרה ב 19:00

פרוטוקול אספת ועד 09-01-2022

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. פייקון 2022
  1. בחינת חוזה מול גני התערוכה.
  2. תקציב PyCon 2022.
 2. קבוצת "באות":
  1. התחייבות חוזית של עמותת "באות" בשם עמותת המקור – יש לוודא הוספת העמותה בחוזה.
  2. תיאום פגישה מול "באות" לבחינת תוכניות עבור שנת 2022 (בטיפול שני)
 3. ניהול נכסים דיגיטליים של העמותה – יש לתאם מפגש עם קבוצת ניהול השרתים (בטיפול עידן).

האספה נסגרה ב 19:00

פרוטוקול אספת ועד 23-12-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. כנס אוגוסט פינגווין:
  1. מיקום – האופציות של שנקר ואשכול פיס.
  1. הערכת משתתפים, סטאטוס הקורונה.

האספה נסגרה ב 19:00

פרוטוקול אספת ועד 09-12-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. תשלומים לדיגיטל אושן
 2. קידום שינוי מורשי חתימה בחשבון

האספה נסגרה ב 18:30

פרוטוקול אספת ועד 25-11-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. סטאטוס ביטוח כנסים
 2. סטאטוס PyCon 2022
 3. קידום שינוי מורשי חתימה בחשבון

האספה נסגרה ב 19:00

פרוטוקול אספת ועד 11-11-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:00

נושאים שנידונו:

 1. מאזן העמותה.
 2. ייתרות זכות עבור הקבוצות השונות.
 3. תשלומים שוטפים של העמותה.

האספה נסגרה ב 19:00