פרוטוקול אספת ועד 09-12-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. תשלומים לדיגיטל אושן
 2. קידום שינוי מורשי חתימה בחשבון

האספה נסגרה ב 18:30

פרוטוקול אספת ועד 25-11-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. סטאטוס ביטוח כנסים
 2. סטאטוס PyCon 2022
 3. קידום שינוי מורשי חתימה בחשבון

האספה נסגרה ב 19:00

פרוטוקול אספת ועד 11-11-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:00

נושאים שנידונו:

 1. מאזן העמותה.
 2. ייתרות זכות עבור הקבוצות השונות.
 3. תשלומים שוטפים של העמותה.

האספה נסגרה ב 19:00

פרוטוקול אספת ועד 14-10-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס
מארגן כנס PyCon 2021: סים זקס

האספה נפתחה ב 18:03

נושאים שנידונו:

 1. קידום שינוי מורשי חתימה בחשבון הבנק.
 2. העברת מקל בהובלת ארגון כנס PyCon.
 3. נושאים מנהלתיים בנוגע לכנס PyCon 2022.

האספה נסגרה ב 19:00

פרוטוקול אספת ועד 30-09-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:03

סעיפים שנידונו:

 1. צמצום גרעון העמותה
 2. פעילויות נוספות ביוזמת העמותה: הרצאות, האקתון לקידום OS

האספה נסגרה ב 19:05

פרוטוקול אספת ועד 05-08-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס
מארגני CoreC++: עדי שביט, מיכאל גוטליב

האספה נפתחה ב 18:03

סעיפים שנידונו:

 1. כיסוי גרעון העמותה.
 2. ביטוח לכנסים.
 3. דוכן בכנס CoreC++ (איוש, מרצ'נדייס).
 4. חלוקת כרטיסים חינם לכנס CoreC++.

האספה נסגרה ב 21:05

פרוטוקול אספת ועד 21-07-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:05

סעיפים שנידונו:

 1. כיסוי גרעון העמותה.
 2. ביטוח לכנסים.
 3. איסוף חומרים 2020

האספה נסגרה ב 18:35

פרוטוקול אספת ועד 24-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 18:10

סעיפים שנידונו:

 1. התנעת אוגוסט פינגווין 2021:
  • ההחלטה היא שהכנס יתקיים בספטמבר / אוקטובר
  • תקציב דרוש עבור הכנס
  • מיקום לכנס
 2. אושרה העברת תשלום לרו"ח.
 3. ביטוח לכנסים.

האספה נסגרה ב 19:01

פרוטוקול ישיבת ועד 17-06-2021

התקיימה באמצעות תקשורת נתונים בשיחת וידאו

נוכחים:
חברי וחברות עמותה: שי ברגר, ענבל לוי, עידן מיארה, שני לווים, אביב סלע, משה נחמיאס

האספה נפתחה ב 16:10

סעיפים שנידונו:
1. התנעת אוגוסט פינגווין 2021.
2. מקומות אפשריים לקיום הכנס.
3. יצירת מסמכים: "הצעה לספונסרים" ו"קריאה להרצאות".
4. תקציב דרוש עבור הכנס

האספה נסגרה ב 17:05