הודעה על אסיפה כללית של עמותת המקור – 28.3.2018

בתאריך 28.3.2018 בשעה 19:00 תכונס אסיפה כללית רגילה של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד – מקור פתוח (ע"ר). אסיפת העמותה תתכנס במשרדי חברת מטיפיק, במגדל משה אביב קומה 51, דרך ז'בוטינסקי 7 רמת גן.

על סדר היום:

  1. אישור דו"ח כספי ומילולי לשנת 2017.
  2. הצגת דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017.
  3. אם יהיה בכך צורך — בחירת מוסדות חדשים לעמותה. המוסדות הנוכחיים (ועד וועדת ביקורת) נבחרו, כזכור, רק לפני כחצי שנה, ואיש מממלאי התפקידים לא הודיע על כוונה להפסיק את תפקידו. עם זאת, אם יש מישהו שרוצה להצטרף למוסדות, האסיפה היא הזדמנות לעשות זאת, כך שאם מישהו ירצה להצטרף, נערוך בחירות כדי לאשר או לדחות את הצטרפותו.

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום של חברי האסיפה (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותו מקום, בכל הרכב שהוא.
חברים שלא יכולים להשתתף במועד שנקבע, רשאים להפקיד יפויי כוח חתום בידי חבר עמותה אחר, בו הם מפרטים כיצד בכוונתם להצביע בסוגיות שעל סדר היום.

האסיפה פתוחה גם למי שאינו חבר עמותה, אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברי עמותה. במידה ואתם כיום חברי העמותה ומעוניינים להפסיק את חברותכם, אנא שלחו על כך הודעה בכתב לועד העמותה בטרם האסיפה, כדי שלא נידרש לספור אתכם במניין הדרוש לקוורום.

במידה ואתם לא חברים ורוצים להצטרף, נשמח מאוד — אנא פנו לועד ובקשו זאת, כפי שמתואר בעמוד ההצטרפות לעמותה‎.