אסיפה כללית

על פי חוק העמותות, על האסיפה הכללית של העמותה להתכנס לפחות פעם בשנה (אסיפה כללית שנתית) על מנת לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה. לעיתים מתקיימות גם אסיפות מיוחדות (כלומר, כאלו שאינן כוללות אישור הדו"חות השנתיים), ובעבר התקיימו שתי אסיפות בהן נשקלה הצעה לפרק את העמותה שנדחתה. עמוד זה מרכז קישורים לפרוטוקולי האסיפות הכלליות של העמותה.